Bài viết

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Airports Corporation of Vietnam - viết tắt tên tiếng Anh: ACV) là một côn...

Đọc tiếp